Ferie z GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza na zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych.

Ferie z GOK