Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek

Dnia 9 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej w Czeluśnicy już po raz szósty odbył się Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek. Celem koncertu jest integracja środowisk szkolnych Naszej Gminy, ośmielanie dzieci do publicznych występów, a przede wszystkim kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Jak co roku, koncert cieszył się sporym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 41 uczniów ze szkół w Gliniku Polskim, Łubienku, Roztokach, Tarnowcu, Wrocance oraz Czeluśnicy. Prezentowany przez uczestników repertuar był bardzo urozmaicony. Śpiewano zarówno popularne kolędy, jak i mało znane pastorałki. Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Za przygotowanie uczniów i uświetnienie naszego koncertu swoim przybyciem wszystkim nauczycielom dziękują organizatorki: Danuta Szetlak, Marzena Pelczar i Anna Machowska.

100_3002.JPG100_3003.JPG100_3006.JPG100_3007.JPG100_3008.JPG100_3009.JPG100_3010.JPG100_3011.JPG100_3012.JPG100_3013.JPG100_3014.JPG100_3015.JPG100_3016.JPG100_3017.JPG100_3018.JPG100_3019.JPG100_3020.JPG100_3021.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.