I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy

Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy.

Turniej odbędzie się w dniu 29 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury.

I Zimowy Otwarty turniej Szachowy