Zajęcia z piłki siatkowej

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza na zajęcia sportowo - rekreacyjne z piłki siatkowej.

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.

Rozpoczęcie zajęć 17 września godz. 18:00-20:00. Obowiązuje obuwie sportowe.

OD UCZESTNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE PODPISANE PRZEZ RODZICÓW,

Wzór oświadczenia.

Zajęcia z piłki siatkowej