Konkurs fotograficzny

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Gmina Tarnowiec - Miejsce Magiczne". Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie prezentujące pejzaż, zabytki lub inne miejsca lub wydarzenia charakteryzujące dla Gminy Tarnowiec.

Fotografie mogą być w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii. Termin zgłaszania zdjęć mija 5 kwietnia 2011. za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej na poniższy adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec woj. podkarpackie z dopiskiem - "Konkurs Fotograficzny".

Termin składania prac przesunięty na 20 kwietnia!

Regulamin konkursu Regulamin konkursu

Image