Konkurs młodych talentów

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w „Konkursie młodych talentów”, który odbędzie się podczas III Festiwalu Smaków Regionalnych PIEROGI w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 17:30.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 22 sierpnia w świetlicy GOK w Tarnowcu (Dom Ludowy w Tarnowcu) lub pod nr telefonu: 668340083 lub 134424842.

Uczestnicy mogą zaprezentować jeden utwór z dowolnym akompaniamentem (podkład muzyczny na CD lub instrument). Organizator zapewnia sprzęt audio konieczny do odtworzenia podkładu muzycznego. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkładu wraz z wokalem).

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etapem Konkursu są eliminacje, które odbędą się 22 sierpnia 2011 tj. poniedziałek w świetlicy GOK-u o godz. 11.00.

II etap Finałowy, do którego zostanie zakwalifikowanych 10 osób wyłonionych podczas przesłuchań eliminacyjnych, odbędzie się 28 sierpnia 2011 tj. niedziela podczas III Festiwalu Smaków Regionalnych PIEROGI.

Ocenie podlegać będzie:

- dobór repertuaru;

- poziom warsztatu wykonawcy;

- ogólny wyraz artystyczny.

Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy!

Regulamin konkursu Regulamin.