^ Idź do góry
facebook

110 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży we Wrocance

110 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży uczczono w niedziele we Wrocance.  Uroczyste obchody jubileuszu 110 lecia Ochotniczej Straży Pozarnej we Wrocance poprzedziła okolicznościowa Msza Święta, która odprawiona na placu przed  Kosciołem pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocance mszę odprawił ksiądz kustosz Jerzy Uchman  w asyście księdza kapelana Tadeusza Wawryszko.

110 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży uczczono w niedziele we Wrocance.  Uroczyste obchody jubileuszu 110 lecia Ochotniczej Straży Pozarnej we Wrocance poprzedziła okolicznościowa Msza Święta, która odprawiona na placu przed  Kosciołem pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocance mszę odprawił ksiądz kustosz Jerzy Uchman  w asyście księdza kapelana Tadeusza Wawryszko. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry dętej oraz marżonetek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym, udali się na plac przed remizą na główną część obchodów jubileuszowych .  Uroczysty  apel  odbył się z  udziałem druhen i druhów tutejszej jednostki, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, pocztów sztandarowych z jednostek OSP (Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Nowy Glinik, Łajsce, Łubno Szlacheckie, Łubienko, Dobrucowa, Brzezówka, Czeluśnica) oraz zaproszonych gości .Apel rozpoczął  się złożeniem gotowości pododdziałów do apelu przez dowódcę uroczystości – Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowcu Jarosława Lulę, wciągnięciem flagi Związkowej na maszt. Następnie odczytano rysu historyczny jednostki, uczczono pamięć zmarłych założycieli i działaczy, którzy tworzyli lokalną jednostkę na przestrzeni stu dziesięciu lat minutą ciszy oraz wręczono odznaczenia dla zasłużonych druhów.

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof Pac s. Józefa, Adam Chudy s. Józefa (srebrne), Konrad Faber s. Kazimierza, Łukasz Dobosz s. Andrzeja, Sylwester Michalik s. Antoniego, Marcin Szurek s. Mariana, Adam Uram s. Stanisława, Grzegorz Urbanik s. Zdzisława oraz Wojciech Wierdak s. Czesława (brązowe).

W podziękowaniu za wieloletnią posługę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu postanowiło nadać odznaki „Za wysługę lat” dla: Józefa Stysia, Kazimierza Orzechowicza, Jana Stysia, Wiesława Jakubowskiego, Kazimierza Fabra, Bogdana Chudego, Leona Lepuckiego, Jana Trznadla, Jacka Stysia, Mariana Szurka, Sławomira Chudego, Roberta Majki, Piotra Radonia, Karola Stysia, Janusza Wietechy, Janusza Wiktorskiego, Pawła Orzechowicza, Piotra Urbanika, Pawła Musiała, Konrada Fabra.

Z kolei Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle – w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej – postanowiło nadać odznaki „Strażak wzorowy” dla następujących druhów OSP we Wrocance: Damian Faber s. Kazimierza, Łukasz Goleń s. Janusza, Dominik Grzesiak s. Krzysztofa, Łukasz Kopczak s. Antoniego, Kamil Michalik s. Sylwestra, Radosław Michalik s. Sylwestra, Kamil Piątkowski s. Andrzeja, Adrian Radoń s. Piotra, Krzysztof Radoń s. Ryszarda, Łukasz Soboń s. Piotra, Norbert Styś s. Jacka, Przemysław Styś s. Karola.    

Kolejną częścią uroczystości było odsłonięcie oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy znajdującej się na froncie remizy jednostki.  Aktu otwarcia dokonali Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch wraz z wójtem gminy Tarnowiec Janem Czubikiem natomiast poświęcenia proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu ks. kanonik Jerzy Uchman.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili : Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak. Druhowie z Wrocanki wraz z podziękowaniami  wręczyli wieloletniemu Prezesowi Leonowi Lepuckiemu  pamiątkową statuetkę.

Wójt Jan Czubik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Pękalą złożyli na ręce przedstawicieli Zarządu OSP we Wrocance okolicznościowy grawerton, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom miejscowych strażaków o tym podniosłym wydarzeniu wraz z podziękowaniami za to, że „zawsze jesteście tam, gdzie jesteście potrzebni”.
Pamiątkowy grawerton wraz gratulacjami  w imieniu zarządu gminnego wręczył Prezes druh Wiktor Barański.

Historia OSP Wrocanka

Dzieje ochotniczego pożarnictwa we Wrocance sięgają pierwszej dekady ubiegłego stulecia. Założycielami w 1907 roku jednostki, która powstała przy miejscowym kółku rolniczym, byli Leon Lepucki (naczelnik) i Marian Smyka (zastępca naczelnika). Ówczesna formacja skupiała w swoich szeregach dwunastu członków. Druhowie dysponowali sikawką ręczną oraz podstawowym sprzętem strażackim. W 1912 roku w Tarnowcu odbył się kurs pierwszego stopnia dla okolicznych ochotniczych straży pożarnych, który ukończyli wszyscy członkowie jednostki z Wrocanki. Do wybuchu I wojny światowej, jak na owe czasy, tutejsi druhowie byli odpowiednio wyszkoleni oraz dysponowali niezbędnym sprzętem. Oprócz udziału w działaniach ściśle związanych z ochroną pożarową, jej członkowie włączali się w organizację uroczystości patriotycznych związanych z ważnymi dla naszego kraju rocznicami, spektakle teatralne, zabawy i festyny dla lokalnej ludności. W 1922 roku ówczesny wójt Tarnowca reaktywował jednostkę z Wrocanki. W kolejnych latach doposażono ją w sikawkę konną. Ponowna reaktywacja nastąpiła w 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przystąpiono do budowy remizy we Wrocance, a w 1969 roku tutejsza jednostka otrzymała pierwszy samochód bojowy – Żuk.
W kolejnych latach udało się pozyskać z komendy straży pożarnej w Jaśle przyczepkę wraz z pełnym sprzętem strażackim, a także mundury bojowe i wyjściowe.
Cała społeczność Wrocanki szczególnie zapamiętała rok 2007, w którym zorganizowano uroczystości z okazji jubileuszu stulecia powołania ochotniczej straży pożarnej w tej miejscowości. Dwa lata później udało się pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie samochód gaśniczy na podwoziu Jelcza. Przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Tarnowcu udało się go skarosować i służy druhom po dzień dzisiejszy.
Ostatnie wybory władz jednostki zostały przeprowadzone w 2016 roku. Zarząd ukonstytuował się w składzie: Konrad Faber (prezes), Krzysztof Pac (wiceprezes, naczelnik), Piotr Radoń (wiceprezes), Sławomir Chudy (zastępca naczelnika), Janusz Wiktorski (sekretarz), Adam Uram (skarbnik), Paweł Soboń (gospodarz, kierowca), Mateusz Jedziniak (kronikarz), Dominik Grzesiak (członek Zarządu). Komisję rewizyjną tworzą: Łukasz Goleń (przewodniczący), Robert Majka (sekretarz), Marcin Szurek (członek).
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna we Wrocance zrzesza 56 członków, w tym dziewięciu honorowych oraz pięciu w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle biorą oni czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych w swojej miejscowości i gminie. Na wyposażeniu jednostki, oprócz wspomnianego wcześniej samochodu bojowego, znajduje się wiele specjalistycznego sprzętu, o który udało się ją doposażyć w ostatnich latach, m.in. aparaty ochrony dróg oddechowych, umundurowanie bojowe, agregat prądotwórczy, pompy pływające, agregat oddymiający, czy system selektywnego powiadamiania.

DSC08797.JPGDSC08809.JPGDSC08827.JPGDSC08847.JPGDSC08886.JPGDSC08891.JPGDSC08911.JPGDSC08922.JPGDSC08929.JPGDSC08933.JPGDSC08936.JPGDSC08942.JPGDSC08945.JPGDSC08951.JPGDSC08952.JPGDSC08970.JPGDSC08990.JPGDSC08996.JPGDSC08997.JPGDSC08998.JPGDSC08999.JPGDSC09000.JPGDSC09001.JPGDSC09002.JPGDSC09003.JPGDSC09004.JPGDSC09005.JPGDSC09006.JPGDSC09007.JPGDSC09008.JPGDSC09012.JPGDSC09017.JPGDSC09018.JPGDSC09019.JPGDSC09026.JPGDSC09028.JPGDSC09035.JPGDSC09037.JPGDSC09038.JPGDSC09055.JPGDSC09057.JPGDSC09058.JPGDSC09062.JPGDSC09063.JPGDSC09067.JPGDSC09073.JPGDSC09082.JPGDSC09085.JPGDSC09091.JPGDSC09100.JPGDSC09104.JPGDSC09110.JPGDSC09129.JPGDSC09136.JPGDSC09138.JPGDSC09139.JPGDSC09145.JPGDSC09151.JPGDSC09154.JPGDSC09167.JPGDSC09173.JPGDSC09176.JPGDSC09188.JPGDSC09195.JPGDSC09201.JPGDSC09209.JPGDSC09216.JPGDSC09223.JPGDSC09228.JPGDSC09234.JPGDSC09238.JPGDSC09249.JPGDSC09252.JPGDSC09254.JPGDSC09266.JPGDSC09269.JPGDSC09280.JPGDSC09304.JPGDSC09307.JPGDSC09310.JPGDSC09318.JPGDSC09319.JPGDSC09340.JPGDSC09353.JPGDSC09366.JPGDSC09369.JPG

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich, którego trasa przebiega przez Gminę Tarnowiec. Kolumna wyścigu przejedzie drogami gminy w godzinach 12:30 - 13:15. Niedziela 12 sierpnia - zapraszamy.

 • Festiwal Smaków Regionalnych - Pierogi 2018

  Jubileuszowa X edycja festiwalu, na który gorąco zapraszają: Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Tarnowiec. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia br. na Stadionie Sportowym w Tarnowcu.

 • Gminny Dzień Matki we Wrocance

  W niedzielę 27 maja odbył się Gminny Dzień Matki we Wrocance, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

 • VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking

  Zapraszamy na VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking, które odbędą się na stadionie sportowym w Celuśnicy 10 czerwca 2018 roku.

 • Najładniejsza Palma Wielkanocna

  Ponad 100 uczestników, uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, wzięło udział w XIX Konkursie na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2018".

GPGK

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2 i 3 października zgodnie z kolejnością wywozu odpadów.

 • Informacja!

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że jabłka nie są odpadem komunalnym i nie będą odbierane od mieszkańców. Jabłka jak i inne owoce i warzywa należy zagospodarować we własnym zakresie.

 • Dostawa hurtowa oleju i benzyny

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o.

 • Informacja!

  W związku z niskim stanem wód na ujęciu wody (hydrofornia Dobrucowa) dla wsi Tarnowiec, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do napełniania basenów (woda do basenów do pobrania na hydroforni Kwiatkowiska).

 • Informacja!

  W związku z licznymi awariami instalacji wodnych, które wiążą się z dużymi stratami wody Prosimy mieszkańców o szybkie zgłaszanie zauważonych punktów mokrej gleby w miejscu przebiegu instalacji wodnej oraz rozsądne korzystanie z zasobów wodnych.

Sport

 • Nagrody Wójta Gminy Tarnowiec dla sportowców

  W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu, po raz drugi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec. Uhonorowano siedmiu sportowców i dwóch trenerów.

 • Finał Wojewódzki IMS w badmintonie

  W dniu 28 listopada 2017 r. w Straszęcinie odbył się Półfinał Wojewódzki w badmintona dziewcząt. W zawodach wzięło udział 19 drużyn podzielonych na 6 grup. Drużyna Gimnazjum z Tarnowca w składzie: Jessica Orzechowicz, Aleksandra Smalarz i Anna Sawicka spisała się wyśmienicie.

 • Mistrzostwa Podkarpacia Badmintona

  11 czerwca 2017 r. w Jedliczu odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia Badmintona - turniej kończący zmagania podkarpackich badmintonistów na krajowych i międzynarodowych kortach w sezonie 2016/2017. Na Hali GOSiR rozegrane zostały zawody w 5 kategoriach wiekowych.

 • Drużynowe Biegi Przełajowe

  Awans do Finału Wojewódzkiego drużyny dziewcząt z Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim. I miejsce indywidualnie Agnieszki Chorzępy w kategorii szkół gimnazjalnych.

 • Mistrzostwa powiatu w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych

  Kolejny grad medali dla uczniów z ZSP w Łubnie Szlacheckim podczas mistrzostw powiatu w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych

Mapa-kontakt