Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż drzew - Łajsce 5 szt.

OGŁOSZENIE drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działkach nr 702/3 i 701 zlokalizowanych w miejscowości Łajsce w ilości 5 sztuk - zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 7,05m3, cena wywoławcza wynosi 300,00zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 6 września 2019 r. o godzinie 10:20.