Harmonogram polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019/2020 przez:

  1. Koło Łowieckie "Jarząbek" Jasło.
  2. Koło Łowieckie "Gwardia" Jasło.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec
Krzysztof Augustyn