^ Idź do góry
facebook

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020,
  3. uchwalenia budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok:
   • prezentacja projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
   • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok,
  4. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026,
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego,
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
  7. uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,
  8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości, na czas dłuższy niż 3 lata,
  9. ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana

 • KRUS - zasady obsługi interesantów
  KRUS - zasady obsługi interesantów
 • Idziemy na wybory
  Idziemy na wybory
 • Apel do mieszkańców
  Apel do mieszkańców

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

Sport

Mapa-kontakt