^ Idź do góry
facebook

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady GminyUprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia  2008r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 kwietnia  2008r. ( poniedziałek ) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji :

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok:
  1. a) informacja Wójta Gminy,
  2. b) sprawozdanie Dyrektora WZGK w Tarnowcu z działalności Zakładu za 2007 rok,
  3. c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
  4. d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok.

 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec,
  2. 2. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
  3. 3. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
  4. 4. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  5. 5. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  6. 6. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
  7. 7. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec,
  8. 8. przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
  9. 9. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
  10. 10. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
  11. 11. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim,
  12. 12. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze  nauczycieli, a  także szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
  13. 13. zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego,
  14. 14. odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec,
  15. 15. sprzedaży nieruchomości,
  16. 16. wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat,
  17. 17. zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat,

 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-04-11

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana

 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Targi Innowacji
  Targi Innowacji
 • Fonkurs fotograficzny
  Fonkurs fotograficzny

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Bal Seniora - Czeluśnica 23.10.2019

    23 października w Czeluśnicy odbył się pierwszy uroczysty Bal Seniorów. Organizatorem tego wydarzenia były sołectwa Czeluśnica, Gąsówka, Gliniczek, Koła Gospodyń Wiejskich z tych miejscowości oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu...

 • IV Marszobieg - Dobrucowa 9.11.2019.

  W sobotę 9 Listopada w Dobrucowej odbył się IV Marszobieg poświęcony pamięci ofiar Obozu Hitlerowskiego w Szebniach. Sprzyjająca pogoda, oraz rosnąca popularność imprezy wynikająca z dobrej atmosfery panującej w poprzednich latach zaowocowała w tym roku udziałem 160 uczestników...

 • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11.11.2019

  W poniedziałek 11 listopada odbyły się obchody upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium MBZ w Tarnowcu, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. Kanonik Paweł Knurek. Pośród licznie przybyłych do tarnowieckiego sanktuarium byli mieszkańcy gminy a także przedstawiciele władz samorządowych...

 • Narodowe Święto Niepodległości

    Sanktuarium MBZ w Tarnowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2019 godz. 10:00.

 • Marsz Wszystkich Świętych

    W sobotę 26 października odbył się VI Marsz Wszystkich Świętych. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na postaci świętych i błogosławionych, których życie i czyny są przykładem do naśladowania w życiu codziennym...

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK w Tarnowcu sp. z. o. o. informuje, że 15.11.2019 r. od godziny 13.00 do ok. 15.00 w miejscowości Umieszcz nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Przerwy w dostawie wody - Sądkowa, Roztoki, Tarnowiec

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że 25.10.2019 r. od godziny 7.30 do 15.00 w miejscowości Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec w stronę Brzezówki nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Odbiór popiołu

  GPGK w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przypomina, że od 15.10.2019 r. będzie odbierany popiół. Dodatkowo informujemy, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliw

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o.

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że w dniu 15.08.2019 r. do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią wodociągu w okolicach budowanego mostu w Dobrucowej.

Sport

Mapa-kontakt