Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2017r. (tj. poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXVII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  4. określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu;
  5. zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego;
  6. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2016 rok:
  • Rewizyjnej;
  • Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Omówienie perspektyw rozwoju w Gminie Tarnowiec we współpracy ze Starostem Powiatowym w Jaśle i Gminą Jedlicze.
 11. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala