Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy

Posiedzenie stałych Komisji Rady GminyUprzejmie  informujemy, że w dniu 14 kwietnia b.r. ( poniedziałek) o godzinie 1400 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Uprzejmie  informuję, że w dniu 14 kwietnia b.r. ( poniedziałek) o godzinie 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Przeanalizowanie projektów uchwał będących tematem najbliższej sesji.

2) Rozpatrzenie propozycji Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu  w sprawie podziału środków finansowych na kluby sportowe.

Tarnowiec 11.04.2008r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana