^ Idź do góry
facebook

Powszechny Spis Rolny

 

Deklaracja w sprawie wysokości opłat za odpady

Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w oparciu o deklarację, jaką składa właściciel nieruchomości.

W deklaracji wpisywana jest kwota stawki – wcześniej ustalonej w uchwale przez Radę Gminy Tarnowiec (Uchwała Nr XXVI/175/2012 z dnia 30 listopada 2012r.) – a także faktyczna liczba mieszkańców zamieszkałych w danej nieruchomości. Iloczyn tych danych (np. liczby mieszkańców z nieruchomości i stawki za odpady na mieszkańca) stanowi wyliczoną opłatę z części zamieszkałej nieruchomości. Z części nieruchomości niezamieszkałej (czyli służącej celom niemieszkalnym – np. z działalności gospodarczej) opłata stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty za te pojemniki. W deklaracji zatem właściciel nieruchomości podać musi liczbę pojemników służących części niemieszkalnej nieruchomości, a następnie dokonać samoobliczenia opłaty za te pojemniki.

Następnie właściciel musiałby zsumować oba wyniki (z części mieszkalnej i niemieszkalnej, chyba, że ta druga część na danej nieruchomości w ogóle nie występuje; wtedy wpisuje 0 lub wypełnia tę rubrykę deklaracji adnotacją: „nie dotyczy”), wyliczając w ten sposób wysokość opłaty, jaką ma wnosić do gminy.

Pierwszą Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu lub wysłać pocztą na adres Urzędu, w terminie do 30 marca 2013 roku.

Deklarację taką składa właściciel nieruchomości, którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie może być także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Taka definicja właściciela pozwala w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (takich jak np. sklepy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia… itp.) na złożenie deklaracji przez użytkującego nieruchomość (posiadacza zależnego), który, w przeciwieństwie do właściciela nieruchomości, wie ile odpadów komunalnych powstaje w trakcie prowadzenia działalności. Należy tu zwrócić uwagę, że deklarację taką może złożyć najemca wtedy, jeżeli umowa najmu zawarta z właścicielem nie przewiduje, że za gospodarowanie odpadami odpowiada właściciel.

W przypadku nieruchomości mieszanych, czyli takich, których część jest mieszkalna, a część przeznaczona na działalność, właściciel składa deklarację wypełniając dział dotyczący opłaty za mieszkańców i dział dotyczący opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi powstającymi w wyniku prowadzenia działalności. Istnieje możliwość, aby dla części niemieszkalnej odrębną deklarację złożył użytkujący, oczywiście o ile nie stoi to w sprzeczności z zapisami umowy najmu, wtedy właściciel składa deklarację dla części mieszkalnej, a najemca dla niemieszkalnej. Ważne, aby w takim przypadku obie strony porozumiały się co do tego kto i w jakim zakresie złoży deklarację, aby uniknąć sytuacji, gdzie brak będzie deklaracji dla części budynku, lub oba podmioty zadeklarują opłatę dla części niemieszkalnej.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Stawki opłat za nieruchomości zamieszkałe:

 • odpady segregowane - 5zł za osobę na miesiąc;
 • odpady niesegregowane - 8zł za osobę na miesiąc.

Stawki opłat za nieruchomości niezamieszkałe:

 • odpady segregowane - 8zł za pojemnik 120l na miesiąc;
 • odpady nie segregowane - 15 zł za pojemnik 120l na miesiąc.

 • Gospodarstwo rolne oczami dziecka
  Gospodarstwo rolne oczami dziecka
 • Konkurs PSR 2020
  Konkurs PSR 2020
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
 • Wakacje na wsi w obiektywie
  Wakacje na wsi w obiektywie

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

  Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Powszechny Spis Rolny 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne

Airly - Jakość powietrza


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Zmiany w zajęciach w GOK Tarnowiec

  Ze smutkiem informujemy, iż w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na całym obszarze kraju od 24 października 2020 r. i po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle wszystkie zajęcia grupowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu zostają zawieszone do odwołania....

 • Konkurs plastyczny z okazji 100 lecia Bitwy Warszawskiej - plakat

  Zapraszamy uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej....

 • Potakowianki - Tyczyn 2020

  Miło nam poinformować, że Zespół Śpiewaczy Potakowianki zajął II miejsce podczas XXV Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów....

 • Instruktor Turystyki Kwalifikowanej

  We wrześniu nasz zespół pracowników (Magda, Bartek, Tomek) wziął udział w Kursie Instruktora Turystyki Kwalifikowanej (Turystyka Rowerowa). Szkolenie...

 • Rajd Nordic Walking - 11.10.2020

    LGD Nowa Galicja oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu zapraszają na wyjazdowy rajd NW w dniu 11.10.2020....

GPGK

 • Awaria wodociągu - Umieszcz!

  GPGK w Tarnowcu informuje o przerwie w dostawie wody, która nastąpi 27.10.2020 r. w miejscowości Umieszcz w godzinach od 14.30 do około 18.00.

 • Przerwa w dostawie wody - Tarnowiec

  GPGK w Tarnowcu informuje, że dnia 12.10.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią. Przerwa wystąpi na terenie Tarnowca od kościoła w stronę Wrocanki. Za utrudnienia przepraszamy

 • Informacja o utrudnieniach na drodze Umieszcz - Tarnowiec

  Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz — Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 na cieku Czarny Potok” w dniu 07.10.2020 r. z ruchu kołowego wyłączony został wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

 • Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest "Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o."

 • Podawanie stanów liczników

  GPGK w Tarnowcu, informuje mieszkańców wsi Tarnowiec, Dobrucowa, Roztoki, Sądkowa i Umieszcz, że stany liczników za wodę i kanalizację za III kwartał 2020 r. należy podawać telefonicznie do 21 września.

Sport

Mapa-kontakt