^ Idź do góry
facebook

Informacja

InformacjaInformacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Urząd Gminy Tarnowiec informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) producentom rolnym przysługuje zwrot tęgo podatku.
Zgodnie z art. 3, ust 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy, za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych. W przypadku gdy grunty rolne stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Oznacza to, że w przypadku gruntów będących w posiadaniu zależnym, zwrot przysługuje posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy) a nie właścicielowi. W przypadku gdy wnioskodawca jest dzierżawcą przedstawia on umowę dzierżawy bądź oświadczenie właściciela. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda nie dotyczy współmałżonków). Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli współposiadacz gospodarstwa rolnego nie żyje musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe.
W terminie od 01 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopii) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 września 2007 r do 28 lutego 2008 r.
W terminie od 01 wrześni 2008 r. do 30 września 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrz w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopii) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 marca 2008 do 31 sierpnia 2008 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2008 rok Wniosek wraz z załącznikami do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego należy składać do Wójta Gminy Tarnowiec w Urzędzie Gminy pok. Nr 10.
W 2008 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju apędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustala się wysokości 0.85 zł za 1 litr.

Łączny roczny limit paliwa wynosi 86 litrów/1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 31 maja 2008 roku w przypadku pierwszego wniosku
2 - 30 listopada 2008 roku w przypadku drugiego wniosku
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
  • Wnioski o dopłaty
    Wnioski o dopłaty
  • Zespół Szkół w Jedliczu - rekrutacja
    Zespół Szkół w Jedliczu - rekrutacja
  • KRUS - zasady obsługi interesantów
    KRUS - zasady obsługi interesantów

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

Sport

Mapa-kontakt