Losowanie składów obwodowych komisji ds. referendum

INFORMACJA

Wójta Gminy Tarnowiec

z dnia 7 sierpnia 2015r.

o losowaniu składów obwodowych komisji ds. referendum.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 6 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. z 2003r. Nr 74 poz. 671 z późn.zm.) informuje się, że w dniu 11 sierpnia 2015r.  (tj. wtorek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu, odbędzie się publiczne losowanie składów następujących obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 1 w Tarnowcu - spośród 12 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 2 w Czeluśnicy - spośród 12 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 3 w Gliniku Polskim - spośród 13 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 4 w Łubnie Szlacheckim - spośród 10 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 5 w Tarnowcu - spośród 12 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 6 w Sądkowej - spośród 13 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 7 w Nowym Gliniku - spośród 12 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 8 w Łajscach - spośród 11 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 9 w Umieszczu - spośród 12 zgłoszonych kandydatów
Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 10 we Wrocance - spośród 11 zgłoszonych kandydatów

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik