Losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Tarnowiec

dotyczące publicznego losowania składów osobowych

obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 8 ust.1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. 2012.30.345)

zawiadamiam

że w dniu 05 października 2015r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9:00 w świetlicy (pok. nr 4) Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, spośród kandydatów zgłoszonych do niżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Tarnowiec, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Tarnowcu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Czeluśnicy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gliniku Polskim

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Łubnie Szlacheckim

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Tarnowcu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Sądkowej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Nowym Gliniku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Łajscach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Umieszczu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 we Wrocance

Wójt Gminy Tarnowiec
Jan Czubik