Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPrzypominamy producentom rolnym, że od 15 marca do 15 maja br. można składać wnioski o płatności do gruntów rolnych na 2008 rok.
Aktualizacja: Terminy odbioru wniosków o płatności obszarowe w Urzędzie Gminy w Tarnowcu

Przypominamy producentom rolnym, że od 15 marca do 15 maja br. można składać wnioski o płatności do gruntów rolnych na 2008 rok.

Wypełnione wnioski należy złożyć, lub przesłać pocztą do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - stosowanie do miejsca zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy (38-200 Jasło ul. Słowackiego 6).

W przypadku jakichkolwiek trudności w prawidłowym wypełnieniu wniosku, można skorzystać z pomocy konsultacyjnej doradców rolnych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz pracowników Urzędu Gminy.

Zachęcamy także do pilnego składania wniosków z tytułu Programu "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jest to jednorazowa dotacja w kwocie 50 tyś. złotych wypłacana dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne nie dłużej niż 14 miesięcy i nie ukończyli w dniu złożenia 40 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Powiatowych oraz Oddziale Regionalnym Agencji.

 


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Jaśle informuje, że w dniach:

14 kwietnia 2008 r. (poniedziałek)
18 kwietnia 2008 r. (piątek)
24 kwietnia 2008 r. (czwartek)
30 kwietnia 2008 r. (środa)
7 maja 2008  r. (środa)
15 maja 2008 r. (czwartek)

w godzinach 9:30 - 14:30

będą przyjmowane przez pracowników biura powiatowego wnioski o Płatności Obszarowe w Urzędzie Gminy w Tarnowcu (pokój nr 28)