^ Idź do góry
facebook

Ogłoszenie dotyczące przejazdów kolejowych

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje poniżej do publicznej wiadomości fragment treści pisma otrzymanego od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie dotyczącego przejazdów kolejowych usytuowanych w ciągu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec.

(Wyciąg z pisma z dnia 16.08.2017r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Rzeszowie).

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz informacji otrzymanej pismem Nr WG.7222.1.2016 z dnia 04.11.2016r, że wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe na linii kolejowej Nr 108 Stróże – Krościenko usytuowane na terenie UG Tarnowiec przebiegają w ciągu dróg gminnych wewnętrznych w związku z poleceniem Centrali Spółki informuje:

 1. Warunkiem pozostawienia przejazdów w dotychczasowej kategorii jest pisemna deklaracja UG Tarnowiec o podjęciu kroków w kierunku zmiany statusu dróg na drogi publiczne. W przeciwnym wypadku Zakład podejmie kroki w kierunku zmiany kategorii przejazdów na kategorię F tj. użytku niepublicznego lub ich likwidacji w przypadku braku zgody na zawarcie Umowy.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu. Dodatkowo informujemy, że za zabudowę rogatek, utrzymanie i konserwację przejazdu kat F (między innymi utrzymywanie rogatek w stanie sprawności technicznej oraz utrzymywanie i oczyszczanie żłobków) jak również za bezpieczeństwo na przejeździe całkowicie odpowiadać będzie użytkownik przejazdu, który zawarł umowę. W przypadku braku zgłoszenia przyszłego użytkownika przejazdu kategorii F, czyli użytku niepublicznego zdecydowanego na zawarcie stosownej umowy Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie działając na polecenie Centrali Spółki rozpocznie w terminie 30 dni procedurę jego likwidacji, o czym należy poinformować wszystkich zainteresowanych.

Nasza Spółka, jako zarządca kolei została zobowiązana w terminie do 2020r do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do warunków określonych w ww. Rozporządzeniu (§93)”.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Tarnowiec podjęła działania zmierzające do zmiany statusu dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Brzezówka, w ciągu których zlokalizowane są przejazdy kolejowe na drogi publiczne, w związku z faktem, że drogi te stanowią ważny łącznik komunikacyjny dla zlokalizowanych przy tych drogach osiedlach mieszkaniowych.

Ze względu na brak możliwości przekształcenia dróg wewnętrznych w m. Gliniczek (2 przejazdy kolejowe) oraz Tarnowiec (1 przejazd kolejowy) na drogi publiczne informujemy, że przejazdy kolejowe zlokalizowane w ciągu tych dróg mogą jedynie funkcjonować jako przejazdy użytku niepublicznego (kategoria F) na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKP i użytkownikiem takiego przejazdu (np. osobą fizyczną).

W związku z powyższym informujemy, że osoby chętne do korzystania z przejazdów kolejowych w m. Gliniczek i Tarnowiec muszą zawrzeć umowę pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych na korzystanie z przejazdu.

Dane adresowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych,
Budynków i Budowli oraz Inwestycji
Ul. Batorego 24
35-005 Rzeszów
tel. 17 711 23 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • III Marszobieg pamięci ofiar obozu w Szebniach
  III Marszobieg pamięci ofiar obozu w Szebniach

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • III Marszobieg w Dobrucowej

  Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę Listopada, miłośnicy biegania oraz Nordic Walking spotkali się w Dobrucowej na Marszobiegu Pamięci Obozu Hitlerowskiego w Szebniach.

 • 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich, którego trasa przebiega przez Gminę Tarnowiec. Kolumna wyścigu przejedzie drogami gminy w godzinach 12:30 - 13:15. Niedziela 12 sierpnia - zapraszamy.

 • Festiwal Smaków Regionalnych - Pierogi 2018

  Jubileuszowa X edycja festiwalu, na który gorąco zapraszają: Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Tarnowiec. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia br. na Stadionie Sportowym w Tarnowcu.

 • Gminny Dzień Matki we Wrocance

  W niedzielę 27 maja odbył się Gminny Dzień Matki we Wrocance, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

 • VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking

  Zapraszamy na VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking, które odbędą się na stadionie sportowym w Celuśnicy 10 czerwca 2018 roku.

GPGK

 • Zmiana terminu odbioru odpadów!

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z tym, że 12 listopad 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy to odbiór odpadów ulegających biodegradacji będzie przeprowadzony 13 listopada wraz z popiołem.

 • Awaria wodociągu!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że brak wody 02.11.2018 r. jest spowodowany awarią pomp na ujęciu wody Tarnowiec - Kwiatkowiska.

 • Informacja o niskim stanie wód na ujęciu wody w Dobrucowej

  W związku z niskim stanem wód na ujęciu wody (hydrofornia Dobrucowa) dla wsi Tarnowiec, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, prosimy mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Zabrania się pobierania wody z ujęć wodociągowych do celów innych niż bytowe.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2 i 3 października zgodnie z kolejnością wywozu odpadów.

 • Informacja!

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że jabłka nie są odpadem komunalnym i nie będą odbierane od mieszkańców. Jabłka jak i inne owoce i warzywa należy zagospodarować we własnym zakresie.

Sport

 • Dzieciaki do Rakiet

  Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu przystąpił do konkursu "Dzieciaki do Rakiet", w którym można wygrać sprzęt do tenisa ziemnego.

 • Powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych

  Bardzo dobry występ uczniów z SP w Łubnie Szlacheckim podczas powiatowych zawodów w sztafetowych biegach przełajowych.

 • Zawody Rowerowe w Umieszczu

  Wielkie sportowe przedsięwzięcie za nami. 19 września 2018 roku w Umieszczu odbyły się zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym o zasięgu powiatowym.

 • Nagrody Wójta Gminy Tarnowiec dla sportowców

  W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu, po raz drugi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Tarnowiec za wyniki, osiągnięcia sportowe oraz wkład w promocję kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec. Uhonorowano siedmiu sportowców i dwóch trenerów.

 • Finał Wojewódzki IMS w badmintonie

  W dniu 28 listopada 2017 r. w Straszęcinie odbył się Półfinał Wojewódzki w badmintona dziewcząt. W zawodach wzięło udział 19 drużyn podzielonych na 6 grup. Drużyna Gimnazjum z Tarnowca w składzie: Jessica Orzechowicz, Aleksandra Smalarz i Anna Sawicka spisała się wyśmienicie.

Mapa-kontakt