Wybory Sołtysów - obwieszczenia

OBWIESZCZENIA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TARNOWCU
z dnia 27 lutego 2019r.
o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Tarnowiec w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019r.