Wyjaśnienie problemu odbioru odpadów

W wyniku trudnej sytuacji na rynku odpadowym i problemami z pozyskaniem odbiorcy na odpady selektywnie zbierane (worki żółte, zielone i niebieskie) Gmina Tarnowiec zmuszona została do chwilowego wstrzymania odbioru w/w odpadów. Dokładamy wszelkich starań aby niedogodności związane z zaistniałą sytuacją były krótkotrwałe. Nadmieniamy, że taka sytuacja zaistniała po raz pierwszy w naszej gminie. Jest to niestety problem ogólnopolski, z którym zmagają się również gminy ościenne. W związku z powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Za niedogodności przepraszamy. O wznowieniu odbioru odpadów z selektywnej zbiórki zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. Odbiór pozostałych odpadów odbywa się według harmonogramu.