III Przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew

Ogloszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na pniu drzew rosnących na działce nr 386/3 zlokalizowanej w miejscowości Tarnowiec w ilości 3 sztuk -zgodnie z załączonym wykazem. Łączna miąższość całkowita to 34,58 m3, cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się na świetlicy w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00.