Budowa sieci gazowej

Na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Gazowniczy Jasło ul. Floriańska 112 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Budowa sieci gazowej śr/c w miejscowości Tarnowiec

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. nr 98 poz. 1071  z 2000r.)

zawiadamia się,

że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Gazowniczy Jasło ul. Floriańska 112 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Budowa sieci gazowej śr/c w miejscowości Tarnowiec" zlokalizowane na działkach zgodnie z koncepcją projektu i wykazem działek.

W związku z powyższym, w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 można zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
Tarnowiec