^ Idź do góry
facebook

System alarmowy - Rocznica Powstania Warszawskiego

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 65 rocznicą tego ważnego w dziejach Narodu wydarzenia i będzie stanowiło ważny akcent jego obchodów.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy województwa podkarpackiego.

Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 65 rocznicą tego ważnego w dziejach Narodu wydarzenia i będzie stanowiło ważny akcent jego obchodów.

W załączeniu przekazuję Państwu zarządzenie Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w przedmiotowej sprawie.


ZARZĄDZENIE Nr 2007/09
WOJEWODY PODKARPACKIEGO -

SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /j.t Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96, poz. 850/ oraz § 10 ust. li 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów wtych sprawach /Dz.U. Nr 191, poz. 1415/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 1 sierpnia 2009 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych zwany dalej „treningiem”,

2. Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznicę jego wybuchu.

§ 2. 1. W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 17:00 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów: powietrznego i o skażeniach - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

2. Do emisji sygnału o którym mowa w ust.1 należy wykorzystać:

1/ radiowe systemy włączania syren;
2/ syreny uruchamiane ręcznie na: osiedlowych, sołeckich, i zakładowych punktach, alarmowych.

3. Szefowie obrony cywilnej powiatów ziemskich wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu gminy biorące w nim udział.

4. Szefowie obrony cywilnej gmin wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu punkty alarmowe o których mowa w ust. 2 pkt 21,

§ 3. 1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Szefowie obrony cywilnej powiatów i gmin oraz kierownicy podmiotów biorących udział w treningu, zapewnią, bezpieczeństwo i warunki pracy wszystkim jego uczestnikom.

3. Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego zapewni obsługę medialną treningu oraz poinformuje społeczeństwo poprzez środki masowego przekazu o głośnej próbie uruchomienia syren alarmowych.

§ 4. Szefowie obrony cywilnej powiatów prześlą do dnia 10 sierpnia 2009 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z przebiegu treningu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

 • Wnioski o dopłaty
  Wnioski o dopłaty
 • Zespół Szkół w Jedliczu - rekrutacja
  Zespół Szkół w Jedliczu - rekrutacja
 • KRUS - zasady obsługi interesantów
  KRUS - zasady obsługi interesantów

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Umieszcz" za pomocą zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

 • Informacja

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) będzie nieczynne.

 • Informacja

  W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), od dnia 16 marca do odwolania następuje zmiana zasad funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o.

 • Harmonogram wywozu odpadów - 2020 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec na rok 2020.

 • UWAGA! Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że 07.12.2019 r. do godzin popołudniowych wystąpią przerwy w dostawie wody spowodowane awarią wodociągu.

Sport

Mapa-kontakt