^ Idź do góry
facebook

System alarmowy - Rocznica Powstania Warszawskiego

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy województwa podkarpackiego. Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 65 rocznicą tego ważnego w dziejach Narodu wydarzenia i będzie stanowiło ważny akcent jego obchodów.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie uruchomiony system alarmowy województwa podkarpackiego.

Przedsięwzięcie ma na celu oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym dniu 65 rocznicą tego ważnego w dziejach Narodu wydarzenia i będzie stanowiło ważny akcent jego obchodów.

W załączeniu przekazuję Państwu zarządzenie Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa w przedmiotowej sprawie.


ZARZĄDZENIE Nr 2007/09
WOJEWODY PODKARPACKIEGO -

SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /j.t Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm./, § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96, poz. 850/ oraz § 10 ust. li 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów wtych sprawach /Dz.U. Nr 191, poz. 1415/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 1 sierpnia 2009 r. zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych zwany dalej „treningiem”,

2. Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego w 65 rocznicę jego wybuchu.

§ 2. 1. W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 17:00 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów: powietrznego i o skażeniach - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

2. Do emisji sygnału o którym mowa w ust.1 należy wykorzystać:

1/ radiowe systemy włączania syren;
2/ syreny uruchamiane ręcznie na: osiedlowych, sołeckich, i zakładowych punktach, alarmowych.

3. Szefowie obrony cywilnej powiatów ziemskich wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu gminy biorące w nim udział.

4. Szefowie obrony cywilnej gmin wyznaczą wg swojej właściwości w zarządzeniach do treningu punkty alarmowe o których mowa w ust. 2 pkt 21,

§ 3. 1. Koordynowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem treningu powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Szefowie obrony cywilnej powiatów i gmin oraz kierownicy podmiotów biorących udział w treningu, zapewnią, bezpieczeństwo i warunki pracy wszystkim jego uczestnikom.

3. Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego zapewni obsługę medialną treningu oraz poinformuje społeczeństwo poprzez środki masowego przekazu o głośnej próbie uruchomienia syren alarmowych.

§ 4. Szefowie obrony cywilnej powiatów prześlą do dnia 10 sierpnia 2009 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania z przebiegu treningu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.

 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Targi Innowacji
  Targi Innowacji

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Kurs komputerowy dla Seniorów

   Zapraszamy serdecznie seniorów z terenu Gminy Tarnowiec na bezpłatny kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu. Szczegółowe informacje pod nr tel: (13) 443-69-36 oraz 885-555-205

 • Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi - Wycieczka do Łańcuta - 12.09.2019

  We czwartek 12.09 Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu udali się na wycieczkę do Łańcuta. Zwiedzanie rozpoczęto od odrestaurowanych wnętrz na II piętrze Zamku...

 • Wycieczka do Warszawy - 07-08.09.2019

  7-8 września wraz z grupą, wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Placu Zamkowego, gdzie wysłuchaliśmy historii dotyczącej Kolumny Zygmunta. Następnie odwiedziliśmy Stare Miasto z Rynkiem i Pomnikiem Syrenki, które dzięki wzorcowej rekonstrukcji po II wojnie światowej zostało w 1980 r. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO...

 • Bieg Uliczny oraz Zawody Nordic Walking.

  Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu, Gmina Tarnowiec, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec już po raz siódmy organizują Bieg Uliczny oraz czwarte Zawody Nordic Walking.

 • XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi - 25.08.2019

  25 sierpnia 2019 roku w Tarnowcu odbył się XI Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi”. Smakosze pierogów i wyrobów regionalnych jak co roku tłumnie przybywali na teren stadionu sportowego już od wczesnych godzin popołudniowych. Panie z 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy przygotowały łącznie ponad 90 tyś sztuk pierogów...

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że w dniu 15.08.2019 r. do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią wodociągu w okolicach budowanego mostu w Dobrucowej.

 • Ogłoszenie

  Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (tj. piątek) biura Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Tarnowcu będą nieczynne.

 • Odpady wielkogabarytowe i segregowane

  GPGK w Tarnowcu przypomina, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2, 3 lipca zgodnie z kolejnością wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach. Dodatkowo informujemy, że od dnia 8 lipca zostaje wznowiony odbiór odpadów opakowaniowych, szkła i papieru zgodnie z harmonogramem wywozu.

 • UWAGA! Wstrzymanie odbioru odpadów segregowanych!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że od dnia 17.06.2019 r. wstrzymuje odbiór odpadów opakowaniowych (żółte worki), szkła (zielone worki) i papieru (niebieskie worki) do odwołania.

 • Zakaz pobierania wody z hydrantów

  GPGK w Tarnowcu informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

Sport

Mapa-kontakt