Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przedmiotem zamówienia jest  "Remont urządzeń budowlanych - placów postojowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w miejscowościach: Tarnowiec, Umieszcz, Roztoki i Wrocanka."

Zakres robót do wykonania:

1. Remont placu postojowego w Tarnowcu obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników, roboty odwadniające i roboty wykończeniowe,

2. Remont placu postojowego w Umieszczu obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników,

3. Remont placu postojowego w Roztokach obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

4. Remont placu postojowego we Wrocance obejmujący wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy.

Przetarg na stronie BIP Gminy Tarnowiec