Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Gminnej Biblioteki w Tarnowcu

Informacja dotycząca wyników naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Informacja dotycząca wyników naboru na stanowisko
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu

Informuje się, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu został wybrany Pan Wacław Kozdrój zamieszkały Krosno.

Kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Sikora