^ Idź do góry
facebook

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

Urząd Gminy w Tarnowcu informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną będącą w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 na fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych. W przypadku gdy wnioskodawca jest dzierżawcą przedstawia on umowę dzierżawy, bądź oświadczenie właściciela

0 wydzierżawieniu gruntu. Natomiast, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współwłasność zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę (zgoda nie dotyczy współmałżonków). Brak zgody, któregokolwiek ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, uniemożliwia dokonanie takiego zwrotu. Jeżeli współposiadacz gospodarstwa rolnego nie żyje musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Faktury upoważniające do zwrotu w/w podatku wystawione w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego należy składać w okresie od dnia 1- 31 marca 2010 r. w pokoju Nr 10. Wypłaty będą dokonywane w miesiącu maju br. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w przypadku osób, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie, jak również i osób, którym pozostał limit, należy złożyć wniosek w terminie od dnia 1-30 września 2010 r. wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wypłaty będą dokonywane w miesiącu listopadzie w kasie urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wniosek wraz załącznikami są wyłączone z opłaty skarbowej. W roku 2010 stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 0.85 zł na jeden litr oleju.

Stawkę zwrotu ogłoszono w Dzienniku Ustaw Nr 217, poz. 1687 z 2009 r. Roczny limit zakupu oleju napędowego wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Targi Innowacji
  Targi Innowacji
 • Fonkurs fotograficzny
  Fonkurs fotograficzny

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Bal Seniora - Czeluśnica 23.10.2019

    23 października w Czeluśnicy odbył się pierwszy uroczysty Bal Seniorów. Organizatorem tego wydarzenia były sołectwa Czeluśnica, Gąsówka, Gliniczek, Koła Gospodyń Wiejskich z tych miejscowości oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu...

 • IV Marszobieg - Dobrucowa 9.11.2019.

  W sobotę 9 Listopada w Dobrucowej odbył się IV Marszobieg poświęcony pamięci ofiar Obozu Hitlerowskiego w Szebniach. Sprzyjająca pogoda, oraz rosnąca popularność imprezy wynikająca z dobrej atmosfery panującej w poprzednich latach zaowocowała w tym roku udziałem 160 uczestników...

 • Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11.11.2019

  W poniedziałek 11 listopada odbyły się obchody upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium MBZ w Tarnowcu, której przewodniczył Kustosz Sanktuarium ks. Kanonik Paweł Knurek. Pośród licznie przybyłych do tarnowieckiego sanktuarium byli mieszkańcy gminy a także przedstawiciele władz samorządowych...

 • Narodowe Święto Niepodległości

    Sanktuarium MBZ w Tarnowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2019 godz. 10:00.

 • Marsz Wszystkich Świętych

    W sobotę 26 października odbył się VI Marsz Wszystkich Świętych. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na postaci świętych i błogosławionych, których życie i czyny są przykładem do naśladowania w życiu codziennym...

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK w Tarnowcu sp. z. o. o. informuje, że 15.11.2019 r. od godziny 13.00 do ok. 15.00 w miejscowości Umieszcz nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Przerwy w dostawie wody - Sądkowa, Roztoki, Tarnowiec

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że 25.10.2019 r. od godziny 7.30 do 15.00 w miejscowości Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec w stronę Brzezówki nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą hydrantów.

 • Odbiór popiołu

  GPGK w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przypomina, że od 15.10.2019 r. będzie odbierany popiół. Dodatkowo informujemy, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliw

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącą własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o.

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że w dniu 15.08.2019 r. do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią wodociągu w okolicach budowanego mostu w Dobrucowej.

Sport

Mapa-kontakt