Apel do mieszkańców

W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek, przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania wody gruntowej i gleby.Nie palmy odpadów, ponieważ wyzwalające się podczas spalania zanieczyszczenia, w tym szkodliwe dla zdrowia człowieka metale ciężkie,

 W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek, przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania wody gruntowej i gleby. Nie palmy odpadów, ponieważ wyzwalające się podczas spalania zanieczyszczenia, w tym szkodliwe dla zdrowia człowieka metale ciężkie, rakotwórcze dioksyny i furany przedostają się do powietrza, a wraz z opadem do gleby.Nieobojętne dla środowiska i zdrowia mieszkańców jest także wypalanie traw, podczas którego do powietrza dostają się zanieczyszczenia kancerogenne dla ludzi, zaś dla przyrody śmiercionośne, gdyż łąki są miejscem życia dużej liczby gatunków owadów, ptaków i zwierząt, które giną wraz z płonącą roślinnością. Ple czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na regenerację, by dawać takie plony, jak przed pożarem.Ogień palących się traw przedostaje się niekiedy do budynków mieszkalnych, powodu jaru, zaś dymy pochodzące z wypalania traw ograniczają widoczność na pobliskich drogach, co może prowadzić do groźnych wypadków.

Zadbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich.

 

 Podkarpacki Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska