^ Idź do góry
facebook

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 5/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 5/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.


ROZPORZĄDZANIE PORZĄDKOWE NR 5/10

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu Wstępu na obszar objęty strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się., co następuje:

§ 1

Ogłasza się zakaz wstępu na obszary objęte strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawnego przebiegu działań ratowniczych.

§ 2

Za obszar, określony w § 1 rozporządzenia, uznaje się tereny wałów przeciwpowodziowych, tereny bezpośrednio przyległe do watów oraz drogi dojazdowe do wałów przeciwpowodziowych na terenach powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, jasielskiego, dębickiego.

§3

Zakaz nie dotyczy służb porządkowych i ratowniczych oraz osób uprawnionych do prowadzenia akcji ratowniczych i prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym pracowników Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

§4

Osoby naruszające zakaz określony w § 1 rozporządzenia podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 f. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010 Nr 46, poz. 275).

§5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowy przyjęty na danym terenie.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 • KRUS - zasady obsługi interesantów
  KRUS - zasady obsługi interesantów
 • Idziemy na wybory
  Idziemy na wybory
 • Apel do mieszkańców
  Apel do mieszkańców

BIP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

  Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne

Airly - Jakość powietrza


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

GPGK

 • Informacja

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. - Informuje mieszkańców że 14.08.2020 tj. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.

 • Przerwa w dostawie wody! Sądkowa, Roztoki

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w dniu 24.07.2020 r. w godzinach 9.30 do 11.00 miejscowościach Roztoki i Sądkowa nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Nabór na stanowisko pracy - Kierownik robót

  Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ogłasza nabór na stanowisko pracy "Kierownik robót".

 • Docieplenie dachu budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tarnowiec zaprasza do złożenia ofert na „Docieplenie dachu budynku Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu

 • Awaria wodociągu!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w dniu 17.06.2020 r. w godzinach od 14.30 do około 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki i Tarnowiec spowodowana awarią wodociągu.

Sport

Mapa-kontakt