II Tura Wyborów Prezydenckich

INFORMACJA!!! Wójt Gminy Tarnowiec, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r., informuje, że od 21 czerwca można pobierać w Wydziale Spraw Obywatelskich zaświadczenia o prawie do głosowania które, będzie umożliwiać wyborcy głosowanie w innym miejscu w Polsce lub za granicą.

 I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Tarnowiec, w  związku z  ponownym głosowaniem  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  dniu 4 lipca 2010 r., informuje,   że  od 21 czerwca można pobierać w Wydziale Spraw Obywatelskich zaświadczenia o prawie do głosowania które, będzie umożliwiać wyborcy głosowanie  w innym miejscu w Polsce lub za granicą.

Zaświadczenie  można pobierać  do 2 lipca 2010r.

Wyborcy,  którzy  po  dniu  pierwszego głosowania   będą  chcieli  udzielić pełnomocnictwa  do  głosowania w  ich  imieniu  w  dniu  ponownego  głosowania, mogą  składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  w  dniach  od 21 do 24 czerwca.

Wszelkie informacje nt. procedury sporządzania aktu pełnomocnictwa znajdują się na stronie internetowej BIP gminy Tarnowiec  w zakładce Wybory/Wybory Prezydenta RP 2010r.  Dodatkowo informacje w tej sprawie udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Tarnowiec pok.  nr 16  pod  numerem tel. 13 44 369 15.

Głosowanie ponowne odbędzie się w  tych samych obwodach  głosowania i przeprowadzone zostanie  przez  te  same obwodowe  komisje  wyborcze,  które  przeprowadzały  głosowanie  w  dniu  20  czerwca  2010 roku.

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik