Obchód przedspisowy przed PSR 2010

W dniach 9 do 23 sierpnia na terenie całego kraju przeprowadzany jest obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

W dniach 9 do 23 sierpnia na terenie całego kraju przeprowadzany jest obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

Jego głównym celem jest zapoznanie rachmistrzów spisowych z terenem, na którym będą przeprowadzać spis. Dodatkowo mają zostać zebrane wstępne dane na temat lokalizacji siedziby gospodarstw rolnych oraz siedziby ich użytkowników na mapie cyfrowej.

Podczas obchodu przedspisowego rachmistrzowie wręczą użytkownikom gospodarstw rolnych list Prezesa GUS informujący o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym spisu oraz o bezwzględnym zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych zebranych podczas spisu. Przekażą również ulotki informacyjne. O ile będzie to możliwe rachmistrzowie ustalą z użytkownikiem gospodarstwa rolnego termin przeprowadzenia wywiadu.

Na terenie Gminy Tarnowiec będzie chodzić 8 przeszkolonych rachmistrzów spisowych. Wszyscy rachmistrzowie spisowi przystępując do pracy będą posiadali imienny identyfikator ze zdjęciem, pieczęcią urzędu statystycznego oraz imienną pieczątką i podpisem dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Dane rachmistrzów można potwierdzić w najbliższym gminnym biurze spisowym w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

W czasie obchodu przedspisowego rachmistrz spisowy będzie posługiwał się wyłącznie urządzeniem elektronicznym typu hand – held wyposażonym w niezbędne aplikacje.

Więcej informacji na stronach www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl .

Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statycznego.