Tadeusz Śmietana ponownie został przewodniczącym Rady Gminy

Na pierwszej sesji Rady Gminy Tarnowiec, która odbyła się 1 grudnia 2010r., radni wybrali ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

Na pierwszej sesji Rady Gminy Tarnowiec, która odbyła się 1 grudnia 2010r., radni wybrali ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

Zaufaniem radnych po raz kolejny obdarzony został Tadeusz Śmietana, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Pełnił tę funkcję również w dwóch poprzednich kadencjach.

W głosowaniu tajnym za Jego kandydaturą opowiedziało się 11 radnych (kandydat na przewodniczącego nie brał udziału w głosowaniu).

Na wiceprzewodniczących wybrani zostali: Eugeniusz Gądek oraz Jan Ochała.

I posiedzenie Rady Gminy Tarnowiec Vi kadencji