^ Idź do góry
facebook

Ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie: ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNOWIEC

z dnia 9 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 12/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 7 grudzień 2010r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 12/10

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie: ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o  wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1, nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz w dniu 1 stycznia 2011r.,a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz.1293, Nr 220, poz. 1435, z 2009 Nr 33, poz. 256, Nr 222, poz. 1753).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( tekst jednolity Dz. U.z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344, Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. nr 190, poz. 1474, Nr 178, poz. 1375, nr 206, poz. 1589) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 152, poz. 1018, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017).

§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 10 stycznia 2011 r.

§ 6. Rozporządzenie ogłasza się w drodze obwieszczenia i podaje do wiadomości środkach masowego przekazu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.                               

WOJEWODA PODKARPACKI
Małgorzata Chomycz

 
 • Wnioski o dopłaty
  Wnioski o dopłaty

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 42 555 00

FAX: +48 13 42 555 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Konkurs Fotograficzny "Za moim oknem"

    Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym „Za moim oknem”. Prace prosimy przesyłać do najbliższego piątku (tj. 03.04.2020) do godziny 12:00 na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. // . Fotografie, które spełnią warunki regulaminu....

 • Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi - Ostatki - 25.02.2020

  We wtorek 25.02. Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi zebrali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na spotkaniu sprawozdawczo - ostatkowym...

 • Jagoda Dzik brązową medalistką!

  Jagoda Dzik brązową medalistką!W minioną sobotę odbył sie turniej z cyklu International Judo League w Krakowie. W zawodach wzięło udział ponad 600 zawodników z całej Polski...

 • XIII Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Dynowie

  XIII Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Dynowie zakończył się znaczącym sukcesem młodych wokalistek z naszej gminy. Konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury odbył się 11 stycznia 2020r. w budynku LO w Dynowie. 

 • Konkurs Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Pod koniec stycznia br. w Kalwarii Zebrzydowskiej w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży. Z okolicznych województw, miast i miejscowości na konkurs zgłosiło się 88 solistów i 42 zespoły wokalne z różnych kategorii wiekowych. Wśród uczestników znalazła się również utalentowana wokalnie młodzież z naszej gminy.

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK w Tarnowcu informuje że w dniu 01.04.2020 r. w godz. 8.00 do 11.00 w miejscowości Umieszcz nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana przyłączeniem do nowej sieci.

 • Przerwa w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK w Tarnowcu informuje, że 26 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do około 14.00 w miejscowości Umieszcz nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana przyłączeniem do nowej sieci.

 • Przerwy w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK Sp. z o. o. informuje, że od dnia 24 do 27 marca w miejscowości Umieszcz nastąpią krótkie przerwy w dostawie wody spowodowane przyłączeniem do nowej sieci.

 • Przerwa w dostawie wody - Umieszcz

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje o przerwie w dostawie wody, która nastąpi 20.03.2020 r. w miejscowości Umieszcz w godzinach od 8.00 do około 10.00.

 • Informacja

  W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), od dnia 16 marca do odwolania następuje zmiana zasad funkcjonowania Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o. o.

Sport

Mapa-kontakt