Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rrolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.

1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

...

9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibąw Boguchwale,

...

2. Dzień wyborów wyznacza się na niedzielę 3 kwietnia 2011 r.

§2.

Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, określa terminarz stanowiący załącznik do uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz