^ Idź do góry
facebook

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

KWOTA - 12.000 zł

Pomoc może otrzymać bezrobotny, który:

   1.  W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

   2. Nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

   3. Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

   4. Nie otrzymał pomocy publicznej de minimis w kwocie przekraczającej 200.000 EUR dowolnym okresie trzech lat budżetowych lub 100.000 EUR w przypadku podmiotów działających w sektorze transportu drogowego bądź 3.000 EUR w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnictwa. 

   5. Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

   6. Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

Pomoc nie może być udzielona na:

   1. Podjęcie działalności w sektorze transportu międzynarodowego.

   2. Nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Tryb uzyskania, zobowiązania wynikające z umowy

    * Bezrobotny składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
    * O przyznaniu lub odmowie przyznania środków wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w terminie 30 do daty złożenia wniosku.
    * Na dzień podpisania umowy wnioskujący powinien posiadać:
      - status osoby bezrobotnej
    * Po podpisaniu umowy następuje przelanie środków na rachunek bankowy beneficjenta założony na działalność gospodarczą.
    * Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

   1.  wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego.
   2. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami jeżeli:
   * otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
    * będzie prowadził działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
    * podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
    * złoży niezgodne z prawdą oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku,
    * nie dotrzyma innych warunków umowy.

Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności dokonywane jest w kwocie brutto.

Więcej: Powiatowy Urząd Pracy
w Jaśle, Rynek 18
38-200 Jasło
Kontakt telefoniczny:
(013) 44 650 83 wewn. 32, 64

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (tj. piątek) Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,  będzie nieczynny.

 • Jubileuszowy Konkurs Wielkanocny Rozstrzygnięty

  12 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbył się XX - Jubileuszowy Gminny Konkurs: "Najładniejsza palma wielkanocna”. Organizatorami konkursu był SP Tarnowiec i GOK Tarnowiec, koordynatorem zaś pani Edyta Koszyk. 

 • Warsztaty tworzenia wianków wielkanocnych

  Tradycyjnie, przed Świętami, przygotowaliśmy warsztaty tworzenia dekoracji. Tym razem tematem spotkania były wiosenne wianki. Piękne kwiaty, ozdoby, jajka, motylki – to wszystko można było wykorzystać do tworzenia własnej dekoracji.

 • Spotkanie z Przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

  W Poniedziałek 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu, na zaproszenie Pani Ireny Soboń odbyło się uroczyste spotkanie z Przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tarnowiec, Panem Wójtem Janem Czubikiem oraz Przedstawicielami Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle.

 • Sukcesy zawodników ASW na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Judo

  Jak co roku zawodnicy naszego klubu rywalizowali na Mistrzostwach Województwa, które odbyły się w Krośnie. Turniej przyciągnął ok 150 zawodników z całego podkarpacia.

GPGK

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec"

 • Ogłoszenie

  Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (tj. piątek) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,  będzie nieczynne.

 • Informacja dotycząca segregacji odpadów

  GPGK w Tarnowcu ponownie informuje, że odpady komunalne w workach z wagą powyżej 25 kg nie będą odbierane od mieszkańców.

 • Informacja dla mieszkańców

  GPGK w Tarnowcu informuje, że następujące ciągłe awarie pomp na przepompowniach i oczyszczalni ścieków są spowodowane wyrzucaniem do instalacji kanalizacyjnej (studzienek) odpadów takich jak: materiały ubraniowe, chusteczki nawilżone dla dzieci, odpady domowe, wnętrzności zwierząt itp.

 • Przerwa w dostawie wody!

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, informuje, że w dniu 11 marca br. (tj. poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią w miejscowościach Tarnowiec, Roztoki, Sądkowa, Dobrucowa.

Sport

Mapa-kontakt