^ Idź do góry
facebook

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny, zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

KWOTA - 12.000 zł

Pomoc może otrzymać bezrobotny, który:

   1.  W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

   2. Nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

   3. Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

   4. Nie otrzymał pomocy publicznej de minimis w kwocie przekraczającej 200.000 EUR dowolnym okresie trzech lat budżetowych lub 100.000 EUR w przypadku podmiotów działających w sektorze transportu drogowego bądź 3.000 EUR w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnictwa. 

   5. Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

   6. Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny.

Pomoc nie może być udzielona na:

   1. Podjęcie działalności w sektorze transportu międzynarodowego.

   2. Nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Tryb uzyskania, zobowiązania wynikające z umowy

    * Bezrobotny składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
    * O przyznaniu lub odmowie przyznania środków wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w terminie 30 do daty złożenia wniosku.
    * Na dzień podpisania umowy wnioskujący powinien posiadać:
      - status osoby bezrobotnej
    * Po podpisaniu umowy następuje przelanie środków na rachunek bankowy beneficjenta założony na działalność gospodarczą.
    * Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

   1.  wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego.
   2. Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami jeżeli:
   * otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
    * będzie prowadził działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
    * podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
    * złoży niezgodne z prawdą oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku,
    * nie dotrzyma innych warunków umowy.

Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego otrzymanych środków na podjęcie działalności dokonywane jest w kwocie brutto.

Więcej: Powiatowy Urząd Pracy
w Jaśle, Rynek 18
38-200 Jasło
Kontakt telefoniczny:
(013) 44 650 83 wewn. 32, 64

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • III Marszobieg w Dobrucowej

  Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę Listopada, miłośnicy biegania oraz Nordic Walking spotkali się w Dobrucowej na Marszobiegu Pamięci Obozu Hitlerowskiego w Szebniach.

 • 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 19 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich, którego trasa przebiega przez Gminę Tarnowiec. Kolumna wyścigu przejedzie drogami gminy w godzinach 12:30 - 13:15. Niedziela 12 sierpnia - zapraszamy.

 • Festiwal Smaków Regionalnych - Pierogi 2018

  Jubileuszowa X edycja festiwalu, na który gorąco zapraszają: Gmina Tarnowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Tarnowiec. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia br. na Stadionie Sportowym w Tarnowcu.

 • Gminny Dzień Matki we Wrocance

  W niedzielę 27 maja odbył się Gminny Dzień Matki we Wrocance, zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Wrocance oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

 • VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking

  Zapraszamy na VI Bieg Uliczny oraz III Zawody Nordic Walking, które odbędą się na stadionie sportowym w Celuśnicy 10 czerwca 2018 roku.

GPGK

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody

  Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec".

 • Trudne warunki drogowe

  Szanowni Państwo.W związku z trudną sytuacją na drogach prosimy o ostrożną jazdę. Nasze służby dokładają wszelkich starań aby zapewnić przejezdność. Wszystkie jednostki zostały skierowane w teren i pracują tam od wczesnych godzin porannych. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność na drogach i wyrozumiałość.

 • Harmonogram wywozu odpadów - 2019 rok

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok.

 • Zmiana terminu odbioru odpadów!

  GPGK w Tarnowcu Sp. z o. o. informuje, że w związku z tym, że 12 listopad 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy to odbiór odpadów ulegających biodegradacji będzie przeprowadzony 13 listopada wraz z popiołem.

 • Awaria wodociągu!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że brak wody 02.11.2018 r. jest spowodowany awarią pomp na ujęciu wody Tarnowiec - Kwiatkowiska.

Sport

Mapa-kontakt