^ Idź do góry
facebook

Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD

Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGDZarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD
Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO
Koordynator Projektu  LGD

 

Wymagania wobec kandydata:

• Wykształcenie wyższe
• Wiedza z zakresu funduszy europejskich skierowanych na obszary wiejskie.
• Bardzo dobra znajomość obszaru LGD Nowa Galicja
• Znajomość podstaw co najmniej jednego języka obcego
• Znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych
• Bardzo dobra organizacja czasu pracy
• Umiejętności organizatorskie

Główne Zadania:

• Realizacja zadań wyznaczonych przez Kierownika Biura Stowarzyszenia
• Przyjmowanie wniosków w ramach danego naboru w siedzibie biura LGD
• Organizacja techniczna funkcjonowania biura LGD jak również poszczególnych punktów informacyjnych dla zapewnienia dostępu do informacji o funduszach europejskich
• dbanie o stronę WWW LGD
• przygotowywanie projektów pism i informacji dotyczących LGD
• organizowanie imprez promujących LGD oraz animowanie lokalnej społeczności
• Informowanie wnioskodawców o zasadach i  trybie naboru wniosków oraz przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców LSR
• Przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR;
• Opracowywanie projektów odwołań i ponowna weryfikacja zgodnie z treścią odwołania o ile to mieści się w zakresie przygotowywanych dla rady LGD dokumentów
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie w ramach działań  LGD
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w biurze LGD lub archiwum;
• Przygotowywanie sprawozdań okresowych,  rocznych i  końcowych,
• Bieżący monitoring umów realizowanych przez beneficjentów LGD finansowanych w ramach LSR

Warunki zatrudnienia:

• umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy –1/2 etatu, w dalszej działalności LGD pełny etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• list motywacyjny;
• życiorys – curriculum vitae;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• dokumenty poświadczające staż pracy;
• oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres:

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7
38-213 Kołaczyce
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu LGD”  
w terminie do dnia 21 maja 2009r.
tel. 510 180 236
 
Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Koordynatora Projektu LGD dostępny na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia.
 
Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Salacha
 
Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej

  14 czerwca na stadionie sportowym w Łubnie Szlacheckim odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży. Organizatorem Turnieju byli: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka” oraz Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim z klasami Gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi.

 • Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi - wyjazd do Krempnej - 6.06.2019

  6.06.2019 Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu udali się na wycieczkę do Krempnej. Na początku odwiedzili cmentarz nr 6 na wzgórzu Łokieć - miejsce spoczynku ofiar I wojny światowej, poległych w latach 1914-1915. Pochowani są tutaj żołnierze armii Austro-Węgier i Rosji.

 • Gminny Dzień Dziecka w Tarnowcu - 1.06.2019

  1 czerwca na stadionie sportowym w Tarnowcu najmłodsi wraz z rodzicami świętowali swój szczególny dzień, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji.Uroczystego otwarcia Gminnego Dnia Dziecka dokonał Wójt Gminy Pan Jan Czubik, składając dzieciom najlepsze życzenia wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

 • Wycieczka Lwów 2019

  50 osób z Gminy Tarnowiec wzięło udział w dwudniowej wycieczce do Lwowa, która odbyła się w dniach 1 – 2 czerwca br. W bogatym programie zwiedzania znalazły takie atrakcyjne miejsca jak: śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO), rynek z Kamienicą Królewską, ratusz, katedra ormiańska, Baszta Prochowa, spacer Prospektem Swobody – pomnik Adama Mickiewicza, katedra grekokatolicka św. Jura, cmentarz: Łyczakowski i Orląt, Objazdowa wycieczka po mieście....

 • Gminny Dzień Dziecka

  1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na wspaniałą zabawę – Gminny Dzień Dziecka – Piknik pełen emocji! Start godzina 15:00 Stadion Sportowy w Tarnowcu.Przygotowaliśmy wiele atrakcji: wspaniałe zabawy, konkursy rodzinne i tańce z Animatorami z Kinder Sid. Ponadto dmuchańce, możliwość pomalowania twarzy, wata cukrowa, popcorn. Atrakcyjne warsztaty ceramiczne z różnymi technikami zaprezentuje i poprowadzi Ceramikarnia UULI. Wraz ze strażakami rozegramy wiele gier i zabaw sportowych.

GPGK

 • UWAGA! Wstrzymanie odbioru odpadów segregowanych!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że od dnia 17.06.2019 r. wstrzymuje odbiór odpadów opakowaniowych (żółte worki), szkła (zielone worki) i papieru (niebieskie worki) do odwołania.

 • Zakaz pobierania wody z hydrantów

  GPGK w Tarnowcu informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że w miejscowości Umieszcz w dniu dzisiejszym (tj. 10.06.2019 r.) nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią.

 • Przetarg - Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej

  minne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Wyłonienie wykonawców robót na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Tarnowiec w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i przebudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarze Gminy Tarnowiec"

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje o przerwie w dostawie wody, która nastąpi w dniu dzisiejszym (16.05.2019 r.) w miejscowości Tarnowiec

Sport

Mapa-kontakt