^ Idź do góry
facebook

Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD

Nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGDZarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór na wolne stanowisko: Koordynator Projektu LGD
Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce
OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO
Koordynator Projektu  LGD

 

Wymagania wobec kandydata:

• Wykształcenie wyższe
• Wiedza z zakresu funduszy europejskich skierowanych na obszary wiejskie.
• Bardzo dobra znajomość obszaru LGD Nowa Galicja
• Znajomość podstaw co najmniej jednego języka obcego
• Znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych
• Bardzo dobra organizacja czasu pracy
• Umiejętności organizatorskie

Główne Zadania:

• Realizacja zadań wyznaczonych przez Kierownika Biura Stowarzyszenia
• Przyjmowanie wniosków w ramach danego naboru w siedzibie biura LGD
• Organizacja techniczna funkcjonowania biura LGD jak również poszczególnych punktów informacyjnych dla zapewnienia dostępu do informacji o funduszach europejskich
• dbanie o stronę WWW LGD
• przygotowywanie projektów pism i informacji dotyczących LGD
• organizowanie imprez promujących LGD oraz animowanie lokalnej społeczności
• Informowanie wnioskodawców o zasadach i  trybie naboru wniosków oraz przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców LSR
• Przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR;
• Opracowywanie projektów odwołań i ponowna weryfikacja zgodnie z treścią odwołania o ile to mieści się w zakresie przygotowywanych dla rady LGD dokumentów
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie w ramach działań  LGD
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w biurze LGD lub archiwum;
• Przygotowywanie sprawozdań okresowych,  rocznych i  końcowych,
• Bieżący monitoring umów realizowanych przez beneficjentów LGD finansowanych w ramach LSR

Warunki zatrudnienia:

• umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy –1/2 etatu, w dalszej działalności LGD pełny etat;

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• list motywacyjny;
• życiorys – curriculum vitae;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
• dokumenty poświadczające staż pracy;
• oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres:

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7
38-213 Kołaczyce
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu LGD”  
w terminie do dnia 21 maja 2009r.
tel. 510 180 236
 
Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Koordynatora Projektu LGD dostępny na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia.
 
Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Salacha
 
Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja Regulamin konkursu na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Nowe 500+
  Nowe 500+
 • Targi Innowacji
  Targi Innowacji

BIP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal Mapowy Gminy Tarnowiec

 Punkty Adresowe Gminy Tarnowiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Odpady Komunalne


 Gmina Tarnowiec
38-204 Tarnowiec
NIP: 685-16-02-771

Telefon: +48 13 44 240 89

Telefon: +48 13 44 240 92

FAX: +48 13 44 240 11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polsko-Słowacki rozwój turystyki na obszarze transgranicznym

Wesoły kundelek

Usuwanie wyrobów zawracających azbest z terenu Gminy Tarnowiec w roku 2017

Wspólnie pracujemy, muzykujemy i biesiadujemy

nowagalicja

Obec Zlatá Baňa

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Zespół Szkół Publicznych w TarnowcuZespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

GOK

 • Kurs komputerowy dla Seniorów

   Zapraszamy serdecznie seniorów z terenu Gminy Tarnowiec na bezpłatny kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu. Szczegółowe informacje pod nr tel: (13) 443-69-36 oraz 885-555-205

 • Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi - Wycieczka do Łańcuta - 12.09.2019

  We czwartek 12.09 Seniorzy ze Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu udali się na wycieczkę do Łańcuta. Zwiedzanie rozpoczęto od odrestaurowanych wnętrz na II piętrze Zamku...

 • Wycieczka do Warszawy - 07-08.09.2019

  7-8 września wraz z grupą, wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Placu Zamkowego, gdzie wysłuchaliśmy historii dotyczącej Kolumny Zygmunta. Następnie odwiedziliśmy Stare Miasto z Rynkiem i Pomnikiem Syrenki, które dzięki wzorcowej rekonstrukcji po II wojnie światowej zostało w 1980 r. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO...

 • Bieg Uliczny oraz Zawody Nordic Walking.

  Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy "Arka" w Umieszczu, Gmina Tarnowiec, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec już po raz siódmy organizują Bieg Uliczny oraz czwarte Zawody Nordic Walking.

 • XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi - 25.08.2019

  25 sierpnia 2019 roku w Tarnowcu odbył się XI Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi”. Smakosze pierogów i wyrobów regionalnych jak co roku tłumnie przybywali na teren stadionu sportowego już od wczesnych godzin popołudniowych. Panie z 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy przygotowały łącznie ponad 90 tyś sztuk pierogów...

GPGK

 • Przerwa w dostawie wody!

  GPGK w Tarnowcu, informuje, że w dniu 15.08.2019 r. do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody, spowodowana awarią wodociągu w okolicach budowanego mostu w Dobrucowej.

 • Ogłoszenie

  Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (tj. piątek) biura Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej w Tarnowcu będą nieczynne.

 • Odpady wielkogabarytowe i segregowane

  GPGK w Tarnowcu przypomina, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane 1, 2, 3 lipca zgodnie z kolejnością wywozu odpadów w poszczególnych miejscowościach. Dodatkowo informujemy, że od dnia 8 lipca zostaje wznowiony odbiór odpadów opakowaniowych, szkła i papieru zgodnie z harmonogramem wywozu.

 • UWAGA! Wstrzymanie odbioru odpadów segregowanych!

  GPGK w Tarnowcu informuje, że od dnia 17.06.2019 r. wstrzymuje odbiór odpadów opakowaniowych (żółte worki), szkła (zielone worki) i papieru (niebieskie worki) do odwołania.

 • Zakaz pobierania wody z hydrantów

  GPGK w Tarnowcu informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieciach wodociągowych. Każdy nielegalny pobór wody z gminnego hydrantu podlega karze grzywny.

Sport

Mapa-kontakt