Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboruInformacja o wynikach naboru do pracy w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia
INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU

do pracy w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja na stanowisko Koordynator Projektu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Koordynator Projektu Stowarzyszenia, z/s przy ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce została wybrana:

Pani Katarzyna Warchoł, zam. Przysieki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano Panią Katarzynę Warchoł, spełniającą wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko , absolwentkę Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierunek Europeistyka, specjalność: Fundusze i Projekty.
                                                                                                          
Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Salacha
 
Uchwała nr XVI/2/09 Zarządu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania NOWA GALICJA z dnia 19.06.2009r.