Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na zkolenieStowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tarnowiec na bezpłatne szkolenie z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w ramach działania Osi 4 Leader - "Małe projekty"

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tarnowiec na bezpłatne szkolenie z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w ramach działania Osi 4 Leader - "Małe projekty".

Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Biura Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja i odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009r (tj. wtorek) godz. 930-1130 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Harmonogram szkolenia:

- Informacje dotyczące Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz cechy podejścia Leader;

- Założenia Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2009-2015;

- Zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" - beneficjent, zakres pomocy, poziom dofinansowania;

- Zakres realizacji "małych projektów";

- Koszty kwalifikowane "małych projektów";

- Kryteria wyboru "małych projektów";

- Finansowanie i rozliczanie "małych projektów";

- Omówienie wniosku o płatność.