Zakończenie cyklu szkoleń z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Małe Projekty.

Zakończenie cyklu szkoleń z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Małe Projekty.W dniach 28-30 grudnia 2009 roku w gminach Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Dębowiec odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w ramach działania Osi 4 Leader –„Małe projekty” prowadzone przez pracowników Biura Stowarzyszenia. W szkoleniach wzięło udział około 50 osób.

Zakończenie cyklu szkoleń z zakresu Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Małe Projekty”.

W dniach 28-30 grudnia 2009 roku w gminach Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Dębowiec odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w ramach działania Osi 4 Leader –„Małe projekty” prowadzone przez pracowników Biura Stowarzyszenia. W szkoleniach wzięło udział około 50 osób.

Tematyka szkolenia:

• Informacje dotyczące Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz cechy podejścia Leader;
• Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015;
• Zasady przyznawania pomocy w ramach „małych projektów”- beneficjent, zakres pomocy, poziom dofinansowania;
• Zakres realizacji „małych projektów”;
• Koszty kwalifikowane „małych projektów”;
• Kryteria wyboru „małych projektów”;
• Finansowanie i rozliczanie „małego projektu”;
• Omówienie wniosku o płatność.

Materiały ze szkolenia do pobrania:

  1. 1. Małe Projekty - prezentacja
  2. 2, Małe Projekty - przykładowy wniosek
  3. 3. Budżet LSR dla-każdego roku realizacji
  4. 4. Cele LSR Nowa Galicja