Spotkania informacyjne dotyczące naborów na działania

Spotkania informacyjne dotyczące naborów na działaniaSpotkania informacyjne dotyczące naborów na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Spotkania informacyjne dotyczące naborów na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z planowanym od 14 kwietnia do 9 maja 2011 r. naborem na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Tarnowiec zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na w/w działania na bezpłatne szkolenia które odbędzie się 4 kwietnia 2011r. - godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.nowagalicja.itl.pl oraz pod nr tel.

+48 510 180 236 i +48 515 205 894.