Miło nam poinformować, że od czerwca 2020 r. w Gminie Tarnowiec zostało udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (eBOI+).
W systemie eBOI+ interesanci uwierzytelnieni profilem zaufanym mogą sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat oraz dokonać płatności w formie bezgotówkowej.

eBOI+ logowanie

W systemie eBOI+ na chwilę obecną można sprawdzić i zapłacić za:

 • Podatek rolny
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych.
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Logowanie:

Do usługi można się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem.

{jb_iconic_arrow}Zakładanie konta Profilu zaufanego{/jb_iconic_arrow}

Logowanie za pomocą Profilu Zaufanego:

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów: ZUS lub skarbowym.

W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Logowanie za pomocą bankowości internetowej:

W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do Elektronicznego Biura Obsługi za pomocą bankowości elektronicznej banków które zintegrowały się z Profilem Zaufanym, w chwili obecnej są to:

 1. T-Mobile usługi bankowe
 2. PKO Bank Polski
 3. Inteligo
 4. Santander
 5. Bank Pekao S.A.
 6. mBank
 7. ING Bank Śląski
 8. envelo - Poczta Polska
 9. Millennium Bank
 10. Alior Bank
 11. E-dowód
 12. Certyfikat kwalifikowany

Za pomocą konta bankowego założysz profil zaufany bez wychodzenia z domu. Twoje dane w banku są wiarygodne, w związku z czym nie musisz potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Upoważnienia:

System umożliwia również upoważnienie innej osoby do wglądu do naszych zobowiązań, w tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tarnowcu upoważnienie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby upoważnionej. Wzór upoważnienia w załączniku.

eBOI dla firm:

Korzystanie z systemu jest również możliwe w przypadku gdy podatki i opłaty płacone są przez firmy, aby było to możliwe należy w upoważnieniu wskazać osobę upoważnioną podając jej imienia i nazwisko oraz numer PESEL, a także nazwę i numer REGON firmy. Wzór upoważnienia w załączniku.

Płatności:

Płatności bezgotówkowe realizowane są za pośrednictwem usługi Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Podczas realizacji płatności poprzez Paybynet naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 0,59 zł

 {phocadownload view=file|id=876|target=s}

{phocadownload view=file|id=877|target=s}

{phocadownload view=file|id=878|target=s}