NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Wójt Gminy Tarnowiec - Gminny Komisarz Spisowy
działając na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.