ZASADY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH W CZASIE

EPIDEMII KORONOWIRUSA

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r.poz. 792) udostępniamy z dniem 6 lipca 2020r. boiska przyszkolne i siłownie. Boiska i siłownie będą czynne w dni robocze w godzinach od 9.00 do 21.00.

Udostępnione boiska zlokalizowane są przy placówkach szkolnych:

 1. Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, Tarnowiec 230
 2. Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim, Łubno Szlacheckie 109,
 3. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu, Umieszcz 12

Udostępnione siłownie zewnętrzne zlokalizowane w miejscowościach:

 1. Tarnowiec
 2. Łubno Szlacheckie
 3. Umieszcz
 4. Wrocanka
 5. Glinik Polski
 6. Sądkowa

Korzystających z boisk i siłowni uprasza się o bezwzględne przestrzeganie określonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią Covid-19. Ponadto będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • brak możliwości z korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 • zaopatrzenia się w środki do dezynfekcji we własnym zakresie,
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystania z osobistego sprzętu sportowego i dezynfekowania go po zakończonych zajęciach,
 • korzystania z koszy na śmieci zgodnie z ich oznakowaniem,
 • grupy zorganizowane powinny być zgłaszane na podstawie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
  • Umieszcz: 533 677 144,
  • Łubno Szlacheckie 722 372 053,
  • Tarnowiec 694 157 227
 • tylko osoby zdrowe mogą korzystać z udostępnionego boiska,
 • osoby korzystające z udostępnionych obiektów nie mogą swobodnie przemieszczać się po pozostałym terenie przyszkolnym,

Podane godziny funkcjonowania obiektów będą obowiązywały od 06.07.2020do 30.09.2020