23 października 2008 roku w Przemyskim Centrum Kultury już po raz czternasty spotkali się poeci i pisarze z województwa podkarpackiego. Podsumowujące forum zgromadziło wielu wspaniałych twórców piszących  "do szuflady" oraz tych, którzy mogą pochwalić się własnymi tomikami poezji. Owocem współpracy 47 twórców z Podkarpacia jest wydany tomik pt. XIV doroczne spotkanie poetów. Dla wielu artystów- amatorów jest to szansa zaistnienia w środowisku kulturalnym na terenie lokalnym  i regionalnym. W spotkaniu tym udział wzięła Nasza poetka regionalna Maria Tomasik z Sądkowej- Gmina Tarnowiec, której wiersze znalazły się w wydanym tomiku oraz promotor i wydawca jej utworów S. Ablewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. Podczas uroczystej gali poeci przedstawili swoją twórczość. Wśród recytowanych wierszy znalazł się również utwór Ziemio ojczysta z tomiku poezji pt. Kocham ja wszystko, co swojskie, nieżyjącej już poetki ludowej z Żółkowa Michaliny Kurowskiej. Zostały także zaprezentowane przez S. Ablewicz z GBP w Jaśle osiągnięcia wynikające ze współpracy poetek-R.Kolanko i B. Tory z dziećmi z Gminy Jasło. Dyrekcja i pracownicy Przemyskiego Centrum Kultury stworzyli piękną i niepowtarzalną  atmosferę pełną podziwu i godną do naśladowania. 

Spojrzenie - M. Tomasik

Popatrz na mnie

z ramki pozłacanej - z dedykacją "Dla ukochanej",

popatrz na mnie

czarnymi oczyma

i ja patrzę

ale Ciebie - nie ma.

Odleciałeś - jak ptaki

za morze,

myślisz tam o mnie?

Daj Boże!

wierzyć już nie potrafię

chociaż patrzę z tęsknotą

na Twą w ramce pozłacanej - fotografię!!!
 
B. Lubaś - GBP w Jaśle z/s w Szebniach
 
 
tomasik3.jpgtomasik2.jpgtomasik_m1.jpg