W ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasio - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie” w Tarnowcu wykonano przejście dla pieszych łączące parking z chodnikiem prowadzącym do przedszkola i kościoła. Przejście jest oświetlone w nocy a bezpośrednio przed nim wykonano pasy wibracyjno - akustyczne w kolorze czerwonym mające za zadanie spowolnienie ruchu pojazdów.

Przy drodze powiatowej ustawiono także elektroniczne prewencyjne systemy bezpieczeństwa w miejscach wzmożonego ruchu pieszych.

Działanie systemu polega na automatycznym dokonywaniu pomiaru prędkości jadących samochodów przez radar mikrofalowy i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Urządzenia wyposażone są w regulowany próg prędkości – jego przekroczenie sygnalizowane jest pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ, prędkość wyświetlona jest naprzemiennie ze znakiem B-33 informującym o dozwolonej prędkości. Wyświetlany jest również komunikat informujący o grożącym mandacie wraz z punktami karnymi. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ. W momencie gdy w odległości 150 m do urządzenia nie nadjeżdża żaden pojazd a radar nie dokonuje pomiaru prędkości wyświetlany jest aktywny znak B-33.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach dotacji celowej przez Gminę Tarnowiec w kwocie 20 560,00 zł. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwi im poruszanie się w miejscach gdzie dotychczas było to utrudnione.