05.11.2021 r. uroczyście otwarto most na Jasiołce, który połączył Gminę Tarnowiec z Gminą Jedlicze.

Jest to zwieńczenie prac i tym samym zakończenie zadania realizowanego przez obydwa samorządy - https://tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci/aktualnosci/3047-most-w-brzezowce-oddany-do-uzytku

Po przywitaniu wszystkich obecnych przez Burmistrz Jedlicza – zaproszonych jak i mieszkańców obydwu gmin – ks. Kanonik Paweł Knurek kustosz Sanktuarium w Tarnowcu poprowadził wspólną modlitwę po której poświęcenia mostu dokonał ks. Tadeusz Dec proboszcz Parafii Św. Antoniego w Jedliczu.

Następnie głos zabrała Jolanta Urbanik, która podkreśliła, że most poza wartością materialną przedstawia także wartość symboliczną – zaprasza do łączenia w tym co dobre, budowania wspólnej tożsamości i rozwoju. Przedstawiła informacje dotyczące kosztów inwestycji oraz środków zewnętrznych, które udało się pozyskać na ten cel.

Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański zaznaczył jak ważną rolę będzie pełnił most na który mieszkańcy czekali ponad 100 lat. Podziękował wszystkim, którzy doprowadzili swoimi staraniami i zaangażowaniem do zrealizowania tego ważnego przedsięwzięcia i zadeklarował dalszą współpracę aby realizować kolejne cele i wspólne inwestycje na rzecz lokalnego rozwoju.

Senator Alicja Zając pogratulowała obydwu samorządom podjętego partnerstwa na rzecz zrealizowania tej inwestycji i wyraziła swoją radość, że fundusze rządowe, które zasiliły w tym wypadku nowo wybudowany most mogą wspierać działania lokalnych samorządów.

Poseł na Sejm Maria Kurowska zwracając się do wszystkich obecnych podkreśliła jak ważne jest rządowe wsparcie lokalnych inwestycji, których koszty są niejednokrotnie zbyt wysokie aby gminy mogły zrealizować je we własnym zakresie.

Wszyscy, którzy zabrali głos wspominali zmarłego Jana Czubika – byłego wójta Gminy Tarnowiec - który był głównym gestorem działań związanych z budową mostu w Brzezówce.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Jan Muzyka w imieniu Starosty Adama Pawlusia pogratulował inwestycji i zaznaczył, że nowy most podniesie bezpieczeństwo osób korzystających z przeprawy przez Jasiołkę i także dzięki niemu uzyskano nowe połączenie dróg powiatowych.

Po uroczystym przecięciu wstęgi samorządowcy wraz z mieszkańcami wspólnie przeszli przez most co było symbolicznym dopełnieniem jego otwarcia.