Cannot find 2009/maria_tomasik_promocja subfolder inside /jbip/images/stories/2009/maria_tomasik_promocja/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/5.1.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.30

Kocham Cię Ziemio, po której chodzę

Maria Tomasik z Sądkowej, Gmina Tarnowiec, to kolejna poetka regionalna,której twórczość opracowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w tomiku pt. Kocham Cię Ziemio, po której chodzę. Autorkaspotkała się dzisiaj z czytelnikami w bibliotece w Szebniach by podpisać swoją książkę. Obecny tomik poezji ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Tarnowiec. Pani Maria od wielu lat pisze wiersze, pełne ciepła, nadziei, szacunku do drugiego człowieka, opisów przyrody, ważnych wydarzeń oraz miłości do rodzinnej wsi. W utworach poetki odnajdujemy również elementy gwary ludowej, której najmłodsze pokolenie nie zna. Autorka jest społeczną działaczką KGW w powiecie jasielskim, osobą ciepłą i otwartą. Jej charakter odzwierciedlają wiersze, które pisze pod wpływem chwili, drobnej inspiracji, radości czy smutku. W tytułowym wierszu tak autorka pisze o swojej rodzinnej wsi:
"Kocham Cię Ziemio, po której chodzę,

bo z Ziemi wiejskiej swój ród wywodzę,

nie kuszą mnie miasta jasne ulice,

tu mi żyć swojsko, znam wszystkie lice.

Chociaż nie zawsze twarze mi znane,

są mi życzliwe i wciąż kochane,

ale mi dobrze żyć między swymi,

w naszej sądkowskiej, rodzinnej Ziemi..."

S. Ablewicz - GBP w Jaśle z/s w Szebniach