W dniu 24 lutego 2007r w Domu Ludowym w Tarnowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ,,Gmina Tarnowiec - czasy i ludzie'' Wystawa poświęcona była ukazaniu mieszkańcom Powiatu Jasielskiego i Powiatu Krośnieńskiego ludzi, którzy zamieszkiwali ten skrawek Ziemi Jasielskiej, a także wszelkich pamiątek związanych z tym regionem.

WystawaOrganizatorami imprezy byli, Rada Sołecka w Tarnowcu, Gmina Tarnowiec Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Powiat Jasielski Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Stanisław Lawera. Honorowy patronat nad imprezą objął Adam Kmiecik – Starosta Jasielski.

Wystawa otwarta została przez sołtysa wsi, prezesa komitetu organizacyjnego Stanisława Lawerę, Po przywitaniu gości przez Wójta Gminy Tarnowiec Krzysztofa Szajnickiego głos zabrał starosta powiatu jasielskiego Adam. Kmiecik. Otwarcie uświetnił wykład inauguracyjny pod tytułem ,,Tożsamość i rozwój” prof. Adama Szałkowskiego z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, urodzonego w Tarnowcu.

W części artystycznej odbył się występ artysty, śpiewaka, malarza, grafika, tenora występującego na wielu scenach operowych w Polsce i zagranicą Marka Wiatra przy akompaniamencie Antoniego Tełewiaka.

Młodzież z tarnowieckiego gimnazjum wyrecytowała wiersz autorstwa Mirona Białoszewskiego pod tytułem ,,Wizerunek jagodny Tarnowca”.WystawaPo zakończeniu części artystycznej organizatorzy zaprosili gości do zapoznania się z ekspozycją oraz na degustację potraw regionalnych przygotowanych przez Kolo Gospodyń Wiejskich.

Różnorodność oraz liczba zgromadzonych eksponatów był imponująca, najtrafniej charakteryzuje to wypowiedz jednego z internautów.

Wystawę obejrzałam trzykrotnie i za każdym razem odkryłam coś nowego, coś fascynującego, jakby czas zatrzymał się i dał nam możliwość retrospekcji. Zapisane na fotografiach twarze i wydarzenia wzruszają dziś i z ogromną przyjemnością wracamy pamięcią do tego co było, minęło, co pamiętamy i wspominamy co ciągle żyje w nas.

Wystawę obejrzało setki osób, odbiła się szerokim echem w całym regionie. Pozwala to wywnioskować, że jest potrzeba organizowania podobnych inicjatyw.

Wystawa 

Zapraszamy do obejrzenia części fotografii zamieszczonych na wystawie w naszej galerii.

Wszystkie zdjęcia prezentowane na wystawie,  jak również zdjęcia z otwarcia dostępne są u sołtysa Stanisława Lawery