Uchodźcy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL, od środy – 16 marca.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Tarnowcu w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. Nr 16 – piętro w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek – 8.00 – 16.00
  • wtorek- piątek – 7.30- 15.30

Do wniosku, który trzeba złożyć osobiście, należy dołączyć fotografię o wymiarach 35x 45 mm (zdjęcia bezpłatnie można będzie wykonać w zakładzie fotograficznym w Umieszczu 45 Zakład Fotograficzny „FOTOGRAFIA SMYKA” numer tel. 604 641 343 oraz w każdy piątek od godz. 9.00 ).

Podczas wizyty w urzędzie konieczny jest dokument, który potwierdzi tożsamość  i dane osoby przedstawione we wniosku. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu możliwe jest nadanie numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12 oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe).

Składając wniosek warto będzie podać swój adres e-mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego który ułatwi dostęp do szeregu usług oraz załatwiania różnych formalności przez Internet np.: wniosku o świadczenie pieniężne.