Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik-Glinik Polski w km 2+607- 2+697 w tym mostu w km 2+657 przez potok Czarny w miejscowości Glinik Polski” w gminie Tarnowiec, w dniach 26 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka ww. drogi powiatowej w obrębie prowadzonej inwestycji.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, na czas prowadzenia robót wyznaczono objazd drogami powiatowymi: Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin, Nr 1912R Zarzecze-Łajsce oraz Nr 1851R Jasło (Sobniów)-Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze - zgodnie z załączanym schematem.

Po upływie wskazanego terminu lub w przypadku szybszego ukończenia robót, niezwłocznie zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.

Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wyznaczonego objazdu.

Mapa